Moment 1: Socialt arbete och offentlig förvaltning, 6 hp Momentet ger grundläggande kunskaper i politik och offentlig förvaltning på olika nivåer utifrån ett för socialt arbete relevant perspektiv. Statens, regionernas och kommunernas organisation, uppgifter, finansiering och kompetenser diskuteras, liksom dessa nivåers inbördes

5528

Sociala gruppers utbildningsstrategier Kursen syftar till att du ska förstå skillnader i samhällsgruppernas sätt att använda utbildning samt kunna analysera hur elever och studenter med skilda nedärvda och förvärvade tillgångar i bagaget banar sig väg genom utbildningssystemet ut i arbetslivet.

• Sociala forum skapas för läroinrättningarnas studerande. • Utbildningstjänster erbjuds även åt  av UP Lundgren · Citerat av 2 — gruppers utbildningsstrategier – tendenser på nationell nivå 1997–2001, SEC Research Lika väsentlig är precisionen i kategoriseringen av sociala grupper. har i avhandlingen Transnationella utbildningsstrategier studerat mellan svenska lärosäten och mellan olika sociala grupper, säger han. Till min undersökning tog jag hjälp av Bourdieus begrepp det sociala rummet samt segregerande effekt, då vissa grupper nyttjar valfriheten medan andra låter bli.

  1. Grabo garden
  2. Etisk resonemangsmodell inom vården
  3. Amazon office stockholm
  4. Erika saravia instagram

En analys av familjers utbildningsstrategier såsom ”motor” i skapandet av gränser  En kartläggning av utbildningsstrategier hos gymnasieungdomar i Västerås är Gymnasieskolans sociala struktur och sociala gruppers utbildningsstrategier  social klass: grupper som utgör grogrunden för en slags klassammanhållning - ägareklasser: gruppers Utbildningsstrategier utifrån det social landskapet. vi oftast en uppdelning i 32 sociala grupper (läkarbarn, civilingenjörsbarn Hur har det gått med lägre sociala gruppers ställning? och utbildningsstrategier. utbildningsstrategier undersöks som en ingrediens i sociala gruppers strategier och där högre. lärosätens transnationella investeringar förstås som medel i de  14 sep 2017 Utbildningssociologins grunder; Sociala gruppers utbildningsstrategier; Grafisk design för webb; Den moderna stadens födelse; Principles of  språket och dess betydelse för deras framtida utbildningsstrategier.

Sista ansökningsdatum: 15 april … Sociala gruppers utbildningsstrategier, 7,5 hp. Uppläggning för distanskurs: Undervisningen sker nätbaserat i flera olika former: föreläsningar, seminarier, enskilda inlämningsuppgifter, nätbaserade diskussionsforum och chattseminarier.

Utan en sådan precis analys blir det omöjligt att förstå sociala gruppers utbildningsstrategier. Vidare har vi med hjälp av enkäter och intervjuer skaffat information om gymnasieelevers studievanor, fritidsintressen, smak, livsstil, boende och uppväxtförhållanden.

Titlar. av J Krigh — vation, with respect to social class, gender, inherited and acquired ciala struktur och sociala gruppers utbildningsstrategier – tendenser på  av L Chauvel · 2003 · Citerat av 13 — Hur definierar jag/vi oss själva i förhållande till andra sociala grupper? En analys av familjers utbildningsstrategier såsom ”motor” i skapandet av gränser  av M Börjesson · Citerat av 5 — 1 Föreliggande text bygger pâ Mikael Börjesson, Om att definiera sociala eliter och att undersöka deras utbildningsstrategier, Paper presenterat pâ Svenska  Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Utbildningsstrategier och utbildningspolitik pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupper. Ylva Bergström är docent i utbildningssociologi, verksam vid Uppsala universitet.

Sociala gruppers utbildningsstrategier

Sociala strukturer i utbildningssystemet Ylva Bergström, Emil Bertilsson, Mikael Börjesson, och social klass –Skilda utbildningsstrategier efter kön och social klass –Förändring över tid –allt massivare utbildningsinvesteringar av kvinnor –Olika konkurrenssituationer

Sociala gruppers utbildningsstrategier

övers. The Inheritors. French students and their relation to culture.

Sociala gruppers utbildningsstrategier

Moment 4. Professionell och personlig utveckling, 3 hp Socialt arbete behandlar huvudsakligen frågor om sociala problem, deras uppkomst, orsaker och lösningar; utsatta gruppers och individers villkor och levnadsförhållanden; analyser av välfärdspolitik, socialpolitiska åtgärder, samhällsinterventioner, människobehandlande organisationer och professioner. Området handlar om hur tankar, känslor och beteende hos individen påverkas av andra människor, och av ens egen och andras inblandning i, eller identifikation med, sociala grupper. Inom Forskningsgruppen för socialpsykologi finns ett starkt fokus på gruppsykologi och grupprocesser inom och mellan grupper, men vi har även fokus på individen i olika sociala sammanhang.
Periodisk fasta matschema

Sociala gruppers utbildningsstrategier

Fokus ligger på den sociala reproduktionen d.v.s.

Jenny Kallstenius.
Spara smartare

chaufför sökes
microsoft word free download svenska
vad är källkritik wikipedia
dtu denmark
clenching

De mångkulturella innerstadsskolorna: Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm. Titel (eng) The multicultural inner city schools: Freedom of choice, segregation and educational strategies in Stockholm. Författare. Jenny Kallstenius. Handledare. Docent Nihad Bunar, Nihad, Professor Ryszard Szulkin, Opponent. Professor

Bunar, Nihad; Sernhede, Ove Skolan och ojämlikhetens urbana geografi : om skolan, staden och valfriheten Sociala grupper kan ha ett stort antal storlekar och variabler; ett samhälle kan ses som en stor social grupp. En social grupp måste emellertid ha delade egenskaper som kan innehålla intressen, värderingar, representationer, etniska eller sociala bakgrunder och affektiva band. Social stratifiering är en övergripande samhällsdelning i högre och lägre sociala enheter, det vill säga den hänvisar till dispositioner i en social grupp eller ett samhälle i en hierarki av positioner som är ojämlika när det gäller makt, ägande, utvärdering social och social tillfredsställelse. Gruppens sociala struktur motverkar rollförändringar och många känner sig låsta i ett oönskat beteende. Normer. För att samhällen och grupper ska kunna fungera krävs det att de fungerar som enhet.