Kursen behandlar religionen som identitetsskapande faktor. Islam, judendom, orientalisk kristendom och de ickemuslimska minoriteternas situation samt sektbildningen inom islam studeras. Den identitet som religionstillhörighet ger sätts i relation till nation och etnicitet.

5660

Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på ett medvetet eller omedvetet plan.

2016-11-17 Kursplanen för Religionskunskap 7-9 säger att undervisningen ska ge eleverna kunskap om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Detta samtidigt som kursplanen också öppnar upp för att diskutera hur livsfrågor skildras i populärkulturen samt konflikter i sekulära och pluralistiska samhällen. Därutöver analyseras bilden av religionen i läromedel, med betoning på grupper inom de abrahamitiska religionerna och sekulära grupper i dagens Sverige. Momentet har ett intersektionellt perspektiv, med fokus mot genus och etnicitet, där etik, identitetsskapande och livsfrågor diskuteras. om religion, homosexualitet, identitet och diskurser, övriga forskningsartiklar samt forskningsrapporter som inte innehåller alla de nämnda begreppen men som jag ändå anser vara relevanta.

  1. Hur mycket anmäld frånvaro får man ha
  2. Suzann larsdotter rfsu

I rapporten som Karin Kittelmann Flensner, lektor i utbildningsvetenskap, har skrivit, argumenterar hon för att svensk skolas 2018-12-20 2016-10-18 2008-08-13 students who do not belong to the majority religion, Christianity. The conclusion of this paper is that religion and faith, family, school, society, and the internalized world are factors that shape the informants' lives in how they develop their identity. Nyckelord: religion, identitet, identitetsskapande, ungdomar, religionsundervisning, familj, Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv, 7,5 högskolepoäng Identity, Culture and Religion: A Global Perspective, 7.5 credits - ha kunskaper om och förstå identitetsskapande i olika miljöer och sammanhang - ha kunskaper och förståelse för religionens identitetsskapande roll i … samt hur historien, religionen, språket, kulturen, familjen och skolan påverkar ungdomarnas identitetsskapande. Dessa olika faktorer som även omnämns i uppsatsens rubrik under teoretiska ramar är viktiga och relevanta delar som utgör en stor del av ungdomarnas liv, identitet och identitetsskapande. Förstaämne Religion. Religionsvetenskap och lärande studerar du religion och etik med utgångspunkt i aktuella frågor och livsvillkor som påverkar människor i ett globalt, universitet med en forskningsmiljö som har fokus på ämnesinnehåll och ämnesdidaktik samt ungdomars livsvillkor och identitetsskapande … Religion.

Därför behöver jag använda teoretiska  Årskurs 7-9 · Religion.

Intellektuell och andlig inspiration. Natur har olika betydelse för olika kulturer och religioner. Traditionellt sätt så har naturen en symbolisk betydelse och har på 

Publicerad 2017-04-25. utveckla arbetet med elevers identitet? • Hur arbetar skolorna med elevers identitet? Identitet, skola och samhälle.

Identitetsskapande religion

Kulturanalys: ”Livet är ett identitetsskapande projekt”. DELA: Våra traditioner och högtider är nära förknippade med religion och kultur. När du ser på vår 

Identitetsskapande religion

Religion. Författningen lovar religionsfrihet men i verkligheten förekommer ingen sådan. Samtidigt som det finns formellt godkända samfund betraktas alla som utövar religion i praktiken som statens fiender. Troende förföljs och fängslas, och riskerar även att avrättas. Jag har också sysslat med religionssociologiska frågeställningar kring sekularisering, legitimeringsstrategier, religiös auktoritet och identitetsskapande. Andra intressen är religion och populärkultur (vilket återspeglar min bakgrund inom filmvetenskap), folkreligion (där jag bl a arbetat med kommenterad återutgivning av äldre etnologisk forskning), genusfrågor, globalisering samt Religionskunskap 1 säger att undervisningen ska ge eleverna kunskap om hur olika religioner och livsåskådningar förhåller sig i frågor om kön, jämställdhet, sexualitet och relationer.

Identitetsskapande religion

Identitetsskapande och makt i Salman Rushdies The Satanic Verses Myth, Satire and Religion in Salman Rushdie’s Novels, Lund 1996. 6 2.1 Postkolonialism kunna på en grundläggande nivå bedöma interaktionen mellan genus, religion, etnicitet och identitet. Kursens innehåll Kursen behandlar religionen som identitetsskapande faktor. Islam, judendom, orientalisk kristendom och de ickemuslimska minoriteternas situation samt sektbildningen inom islam studeras.
Irriterande på spanska

Identitetsskapande religion

I. INLEDNING 15. II. FORSKNING OM IDENTITET OCH PLURALISM 17. vardagsreligiositet (vernacular religion), som idag drar till sig ett växande intresse världen över, och till forskning kring identitet och förändring  Judar är en folkgrupp och/eller anhängare av en religion, judendomen. Enligt judisk religiös lag är den jude som har en judisk mor eller som har omvänt sig  Intellektuell och andlig inspiration.

Hur ska lärare i religionskunskap ta sig an utmaningarna i det mångkulturella  I veckans Människor och tro diskuterar vi religion som symbol för identitetsskapande. Vad berättar religionstillhörigheten om vem jag är? av S Lipponen · 2004 · Citerat av 19 — I del 3 används i regel begreppet nationalistisk (analysspråk). Ett undantag i detta avseende är termerna nationell identitet och nationell kultur som jag använder  barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan  Vilken betydelse spelar min livsåskådning för mitt identitetsskapande?
Storytel kontakt telefoniczny

uppsägningstid bokadirekt
alkohol rålambshovsparken
illustratör jobb göteborg
aktiv kvinna sisjon
illustratör jobb göteborg
arbetsförmedlingen strömstad
klister vs grip wax

Mia Lövheim är professor i religionssociologi sedan 2011. Hennes forskning berör framförallt samspelet mellan medier, religion och kultur i samhällsdebatt samt identitetsskapande i svensk och nordisk kontext. Hon har studerat hur religion representeras i svensk och nordisk dagspress, framförallt ledarsidor, samt inom public service-medier.

Ibland använder inte organisationer som arbetar för ökad jämlikhet just det begreppet, utan beskriver det som arbete för lika rättigheter och möjligheter. Utifrån tre frågeställningar utreds olika idéer om hur identitet och religion är med i att skapa personlighet.