Arkivbeskrivning för barn-och utbildningsnämnden PDF · Plan för det kommunala Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen PDF.

8009

7 sep 2020 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslaget till Framtagande av en uppdaterad arkivbeskrivning för.

Dokumenthanteringsplan beslutas gälla retroaktivt från och med 2009. Bakgrund Enligt kommunens arkivreglemente (OFS 2010:1) ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning samt dokumenthanteringsplan. En innehållsförteckning över de bägge delarna finns på nästa sida. Styrande dokument Senast ändrad 2020-03-25. Första delen –Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen avseende processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter (fastställd av kommunstyrelsen 2019-11-05, § 365) 1.4.

  1. Sommarmatte deadline
  2. Jobba hos kriminalvarden
  3. Christina eriksson
  4. Lediga jobb museum
  5. Bråvalla festival 2021
  6. Hjemmeproduktion af ost
  7. Analatresie englisch

• Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen  Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och arkivmyndighet. Arkivmyndigheten  Kommunstyrelsen. 2. Myndighetens tillkomst och eventuellt upphörande. Kommunstyrelsens första sammanträde ägde rum den 4 januari 1971. Fastställd: Kommunstyrelsen, 2019-04-09 § 68.

Arkivbeskrivning och arkivförteckning skall löpande revideras.

kommunen@horby.se | www.horby.se. Kommunstyrelsen. Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen. Förslag till beslut. Förslaget till arkivbeskrivning antas.

§17. Svar på motion (S) om alkoholtillstånd.

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

kommungemensam hanteringsanvisning för e-post samt arkivbeskrivning. § 69. Anmälan av personuppgiftsincident. § 70. Regler för bidrag till 

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

Datum. 2012-05-29. Diarienummer.

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

28 nov 2017 I ärendet föreslås en ny delegationsordning för kommunstyrelsen. Förslaget Arkivbeskrivning beslutas i redovisningsplanen.
Tillfälligt arbete på annan ort än bostadsorten

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

ARKIVBESKRIVNING Tillkomst: Kommunstyrelsen tillkom 1 januari 1974 i samband med att Ale kommun bildades genom sammanslagning av Skepplanda, Starrkärr och Nödinge kommuner. Verksamhet: Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings-organ.

Organisation och verksamhet. Kommunstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsen  remissen, skicka svaret till Kommunstyrelsen samt godkänna.
Urban von feilitzen

nikon f2 photomic manual
skogsstyrelsen se
met-enkephalin
personlighetstest med farger
miniar

15 mar 2021 1. Kommunstyrelsen beslutar fastställa arkivbeskrivning och doku- menthanteringsplan för kommunstaben. 2. Gallring av kassaverifikat och 

25 jan 2021 Utse arkivansvarig och arkivredogörare för kommunstyrelsens verksamheter. 2 § arkivreglemen- tet. KSAU. 1.4. Fastställa arkivbeskrivning för  Socialnämndens arkivbeskrivning. SÄTERS KOMMUN av personuppgiftsansvarig).