Gratis kontoplaner för 2021. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Kontoplanen finns även översatt till engelska >>. Aktuell kontoplan.

3886

FastBAS 2017 är en branschanpassad kontoplan för alla typer av Kontoplanen är utarbetad av SABO och Fastighetsägarna i samråd med BAS. Placeholder.

Se hela listan på bokio.se Gratis kontoplaner för 2021. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Kontoplanen finns även översatt till engelska >>. Aktuell kontoplan. I en BAS-kontoplan kan du välja mellan olika kontoklasser och grupper och totalt har man räknat med att det kan finnas så mycket som upp till 10 000 kontoklasser. Som ansvarig för bokföring kan du dock välja ut viktiga konton från BAS-kontoplanen och dölja resten om du använder dig av bokföringsprogram på dator. Se hela listan på verksamt.se Kontona tillhör en så kallad kontoplan.

  1. Gold radio
  2. Prickade advokater
  3. Kungalvs energi fiber
  4. Bilverkstad uppsala
  5. Horisaki design & handel hats
  6. Brexit student

Det är dock inte ett krav att använda en BAS-kontoplan. Du kan istället välja att själv upprätta konton och då ska varje konto tilldelas ett nummer och namn och sammanställas till en kontoplan som passar din verksamhet. De allra flesta väljer ändå att använda BAS-kontoplan eftersom det underlättar vid uppgiftslämnande och deklaration. BAS 2005; Tidigare kontoplaner; SRU. Vad är SRU-kopplingar?

29 mar 2021 Kontoplanen är en detaljerad EU BAS 97 Baskontoplan med instruktioner.-1997. Owner: Reliability. Note: kontobeteckningkonto 1430 i  vari ingår BAS-kontoplanen.

I Sverige finns inte något krav på vilken kontoplan företag ska använda, men den vanligast förekommande är den så kallade BAS-kontoplanen. En kontoplan är indelad i olika kontoklasser och kontogrupper. Indelningen i kontoklasser överensstämmer i princip med huvudgrupperingarna i balansräkningen och resultaträkningen.

De olika kontoplanerna uppvisar likheter men även skillnader som bland annat förklaras av att redovisningen styrs av olika lagstiftningar, samt ett antal sektorspecifika förhållanden. Vad är, och hur fungerar, en kontoplan? I princip alla företag som bedriver någon form av näringsverksamhet är enligt lag skyldig att bokföra alla transaktioner och affärshändelser. För att hålla koll på vad som bokförs används olika bokföringskonton för olika typer av händelser.

Vad är bas kontoplan

BAS-kontoplanen underlättar på många olika sätt. Den består av konton och kontoindelningar som är anpassade så att de knyter an till årsredovisningslagen, Skatteverkets standardiserade räkenskapsuppgifter samt till de uppgifter du ska lämna till SCB. Den uppdateras dessutom en gång per år för att inte bli omodern.

Vad är bas kontoplan

Ett exempel är om man gör ovanligt stora nedskrivningar av kundfordringar. Konto 7900-7999. Fält: Övriga rörelsekostnader; Beskrivning: Kostnader som ligger utanför företagets normala verksamhet, t.ex. valutakursförluster och realisationsförlust vid försäljning av icke- finansiella anläggningstillgångar.

Vad är bas kontoplan

Varje begrepp beskriver olika dimensioner av samma händelse. Detta är vad man brukar kalla flerdimensionell redovisning.
Avdelning 137 sahlgrenska

Vad är bas kontoplan

Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas.

Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige.
Reklam firmaları ankara

pingis sverige
bra frågor att fråga en tjej
rand ayn the fountainhead
karlshamns hf
region kronoberg logga in
gratis personlighetstest 16 personligheter

Den består av fyra olika huvudgrupper och kan sägas vara grunden i företagets redovisning. Tillgångar; Skulder; Intäkter; Kostnader. Vad är BAS-kontoplan?

BAS-kontoplanen är en färdig standardiserad kontoplan, utformad för att hjälpa företagen med att organisera konton för bokföringen.