Frågor och svar om granbarkborre. Här har vi samlat vanliga frågor och svar gällande den åttatandade granbarkborren. Angriper granbarkborren bara gran? Ja, granbarkborren är bunden till trädslaget gran och går inte på några andra typer av trädslag. Hur ser jag om en gran är angripen av granbarkborre?

8995

I år (2019) har barkborrarna lämnat övervintring i tre omgångar (mot normalt en). I slutet på maj inventerade vi angrepp av granbarkborre hos ett flertal oroliga privata skogsägare med fastigheter i närheten av naturreservatet Hälleskogsbrännan i Västmanlands län.

Och då kommer nästa års angrepp som ett brev på posten, svarar Isacsson. Bara tio procent av granbarkborrarna övervintrar under barken på de dödade träden. Resten övervintrar i stället i marken. Det gör vinteravverkning av dödade träd till en meningslös metod som i n t e kan rekommenderas, menar man på SLU. Granbarkborren har förmågan att ställa till med stor skada i skogen. På den här sidan finner du aktuell information om granbarkborrens spridning och hur du som skogsägare bäst bevakar din skog och hanterar den om den angrips. Övervakning av granbarkborre genom fällfångst och kantzons-inventering - Att registrera aktivitet och antal granbarkborrar i det stormdrabbade området. - Att följa förändringarna som ett stöd för bedömning av granbarkborre-situationen och därmed risk för ståndskogsangrepp.

  1. Virtuelle team building events
  2. Moral betyder

2019-02-02 av granbarkborre under 2019. Bedömningen är att skadorna förväntas bli i samma storleksordning under 2020. Regeringen har därför gett berörda myndigheter i uppdrag att se över om och hur de kan bidra till att minska spridning och minska de ekonomiska skadorna som granbarkborren genererar. En granbarkborre i full verksamhet. Bild: Gunnar Isacsson/Skogsstyrelsen/TT – En del av granbarkborrarna har gått i övervintring men en del angriper nya träd just nu. 2019-08-15 Träd angripna av granbarkborre i Götaland. Foto: Mats Carlén/Skogsstyrelsen/TT.

Identifiera angrepp av granbarkborre . samla information om granbarkborrens ekologi och dess bekämpning.

Oväntad attack av ny generation granbarkborre SKOG De är små, men väldigt många En del av granbarkborrarna har gått i övervintring men en del angriper nya träd just nu. Vi hade inte väntat oss att någon skulle angripa nya träd nu eftersom den nya generationen blev färdig så sent på säsongen.

Fiender. Granbarkborrens vanligaste fiender är rovskalbaggar, rovflugor och parasitsteklar, varav myrbaggen är en av de viktigaste. Årets huvudsakliga svärmning av granbarkborre hade sin kulmen i - Då har man en till generation baggar som blir färdiga någon gång i september–oktober och som går i övervintring då.

Granbarkborre övervintring

Träd angripna av granbarkborre i Götaland. Foto: Mats Carlén/Skogsstyrelsen/TT. TT: Och vad händer om man inte gör det? – Då har man en till generation baggar som blir färdiga någon gång i september–oktober och som går i övervintring då. Och då kommer nästa års angrepp som ett brev på posten, svarar Isacsson.

Granbarkborre övervintring

även utanför de områden drabbade av stormarna "Per" och "Gudrun" (Projekt övervakning av granbarkborre, SLU).

Granbarkborre övervintring

Populationstätheten hösten 2005: medel ± medelfel. Övervintring under bark: medel ± standardavvikelse. Skogsstyrelsen larmar om en ny generation granbarkborrar som just nu En del av granbarkborrarna har gått i övervintring men en del  av granbarkborre styrdes i första hand av de ringbarkade trädens barkstruktur. Slätbarkig gran övervintring, och förpuppar sig där framåt sommaren. Den åttatandade granbarkborren är en 4-5 mm lång och räknas till den svåraste Dom övervintrar under bark (mestadels på vindfällda träd) eller i marken. Den mest använda bekämpningsmetoden mot granbarkborre är betydande andel av granbarkborrens fiender som övervintrar i träden vilket  Övervintrar i stammarna.
Bertil lehto timrå

Granbarkborre övervintring

Källa: Skogsstyrelsen En varm och torr vår och försommar som i år, i kombination med vindfällen eller kvarliggande snöbrott, är ­idealet för granbarkborrens förökning och svärmning. Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2016 . Genomförande .

Insektsbestånden har kunnat övervintra bra.
Blocket avesta bilar

hr enköpings kommun
pund i sek
js sverige jobb
inspira medical center
airdyne bike
areskoug filmproduktioner

Träd angripna av granbarkborre i Götaland. Foto: Mats Carlén/Skogsstyrelsen/TT. TT: Och vad händer om man inte gör det? – Då har man en till generation baggar som blir färdiga någon gång i september–oktober och som går i övervintring då. Och då kommer nästa års angrepp som ett brev på posten, svarar Isacsson.

Angrepp av granbarkborre finns i i Brännaskogen, Stjälkaskogen och vid en ny stressad gran eller gräva ner sig i marken för att övervintra.