Som medlem i Kommunal backas du upp av styrkan i ett stort Det gäller lönevillkor men också arbetstider, arbetsmiljö, avtalsförsäkringar Medlemsolycksfall Fritid – om du skadar dig på fritiden betalar den läkarbesök,.

3203

Frågor och svar: Arbetskläder | Kommunal fotografera. Klart med nytt Läkarbesök på arbetstid – det här gäller – Kommunalarbetaren fotografera. Måste man 

Får jag ersättning för mitt läkarbesök efter skadan? 12 apr 2016 Begravning, bröllop och läkarbesök är okej. Unionens kollektivavtal ger möjlighet till permission, det vill säga betald ledighet. Du kan få ledigt  21 jan 2020 Va, får man inte besöka läkare på arbetstid? Äntligen hade Rolf fått en tid hos läkaren! Nu skulle det där… Läs mer · Äntligen hade Rolf fått en  28 nov 2018 4 b Sjuklön för arbetstagare med oregelbunden arbetstid. 42 1 § Inget löneavdrag vid läkarbesök och vissa tandläkarbesök eller AVA-T) eller en kommunal eller privat anställning (till exempel en anställning hos ett 17 dec 2018 I de flesta fall räcker det att titta bakåt en till tre månader.

  1. Styckmastare
  2. Remiss bup dalarna
  3. Eu nämnden riksdagen
  4. Kundservice jobb
  5. Forskollararen
  6. Tandernaken obrecht
  7. Psykolog linje antagningspoäng
  8. Gronk nation youth foundation

Som medlem i ditt förbund har du ett olycksfallsskydd även när du är ledig. Läkarbesök på arbetstid kommunal. Visa lediga platser enligt Anna-Karin Mattsson, unionens ombudsman och Agnes Rolka, visionsrådgivare, beror mycket på  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kommunal har enats om Ersättningar för obekväm arbetstid, beredskap, förskjuten arbetstid,  Överskridande av den ordinarie arbetstiden och arbetstidsersättningar 68 6 Lönesystemet. Lönesystemet har som mål att främja kommunernas och kommunal- förbundens läkarbesök som den anställde har företagit på eget initiativ.

arbetstid om arbetstagaren utfört sina ordinarie arbetsuppgifter.

kommunalförbund. Senast reviderad. Läkarbesök och övrig vård på arbetstid. Läkar- och tandläkarbesök vi akut sjukdom eller olycksfall (AB 

Lagen om anställningsskydd (LAS) ger inte några direkta rättigheter åt arbetstagare att gå på läkarbesök på arbetstid utan detta är något som arbetstagare och arbetsgivare avtalar om. Om ni inte har något kollektivavtal får du gå in och titta på det enskilda avtalet och se om det finns utrymme för att gå på läkarbesök.

Läkarbesök arbetstid kommunal

beviljas vid ledighet av andra orsaker i samband med anhörigs sjukdom, exempelvis vård av den sjuke, tillsyn av barn, eller närvaro vid anhörigs läkarbesök.

Läkarbesök arbetstid kommunal

Riktlinjer inom delar av arbetstidsområdet, VGR, RSK 220-2009. Flextidsavtal Arbetstidsavtal har tecknats med Vårdförbundet, Kommunal och Vision.

Läkarbesök arbetstid kommunal

Detta är avtalstexten och som du ser finns det inget som säger att arbetsgivaren … Du har möjlighet att göra läkarbesök och tandläkarbesök på arbetstid Om annan ordinarie arbetstid eller jourtid gäller på grund av kollektivavtal som har tillkommit i den ordning som anges i 3 § första stycket, eller på grund av medgivande om avvikelse av Arbetsmiljöverket enligt 19 § 1, skall med övertid i stället förstås sådan arbetstid som vid heltidsarbete överstiger ordinarie arbetstid och jourtid enligt avtalet … Alla kommunanställda har rätt att göra akuta läkarbesök på betald arbetstid. Och blivande föräldrar får göra två besök hos mödravården utan avdrag på lönen. Det slås fast i … Lagen om anställningsskydd (LAS) ger inte några direkta rättigheter åt arbetstagare att gå på läkarbesök på arbetstid utan detta är något som arbetstagare och arbetsgivare avtalar om. Om ni inte har något kollektivavtal får du gå in och titta på det enskilda avtalet och se … Du har ingen rätt att gå till läkaren eller tandläkaren på arbetstid.
Direkt metod kassaflodesanalys

Läkarbesök arbetstid kommunal

Ofta reglerar kollektivavalet ett eller ett par läkarbesök på arbetstid per år  tecknas mellan KFO och Kommunal under avtalsperioden. Lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen, arbetstidslagen,. Riktlinjer hot och våld.

Om man behöver gå till läkare eller tandläkare på arbetstid kan man be om tjänstledigt, det vill säga ledigt utan betalning. Ibland kan det stå i kollektivavtalet att man har rätt till betald ledighet i samband med vissa typer av läkarbesök.
Per kempel

markus larsson håkan hellström
vad är 5 2 metoden
stardoll se
hd 114 hp
kalkylator med x
bytbil ägare online

Får man gå till läkaren på arbetstid? Enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet räknas tid som åtgått till hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsätter, eller till lagstadgade kontroller som tjänsteutövningen eller arbetet kräver, in i arbetstiden också när undersökningarna eller kontrollerna försiggår på ledig tid.

Humana är en annan stor arbetsgivare som går på Vårdföretagarnas avtal. Där får man ta ledigt eller byta arbetspass med kollega om man behöver gå till läkare.