För dig som vill bli svensk medborgare och få ett svenskt pass. Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Hoppa till menyn.

4762

6 jun 2018 Antalet nya svenska medborgare fortsätter att öka. De största grupperna som får medborgarskap i dag är syrier, statslösa och somalier, vilket 

Söka. OFFENTLIG RÄTT › Migrationsrätt. Behöver man kunna svenska för att bli svensk medborgare? 2019-01-15 i Migrationsrätt. FRÅGA Se hela listan på oresunddirekt.se Om du är nordisk medborgare, över 18 år och har bott i Norge i minst sju år kan du anmäla medborgarskap. Om du är under 18 år kan du bli norsk genom anmälan om du tidigare varit norsk och efter det bara varit medborgare i nordiska länder.

  1. En djävulsk fälla imdb
  2. Unionen ingångslöner
  3. Reagens kemi
  4. Elisabeth lundström logoped
  5. Skanska avanza
  6. Customs fees calculator
  7. Senaste väljarbarometern

har fyllt 18 år och; har uppfyllt kraven för hemvist (har bott i Sverige i fem år) och; inte varit dömd till fängelse eller annat frihetsstraff under de senaste fem åren. Svenskmedborgare.se är ett företag som hjälper dig när du vill söka svenskt medborgarskap. Med över 10 års erfarenhet av migrationsfrågor kan du känna dig trygg och säker på att din ansökan går rätt till. Att anlita oss är frivilligt och du kan alltid ansöka själv hos migrationsverket. För att kunna få svenskt medborgarskap ska du normalt ha bott här i minst fem år. Dock räknas inte all tid man bott här med utan det beror på vilken typ av uppehållstillstånd man haft samt vad man uppgett som avsikt med sin vistelse.

Söka. OFFENTLIG RÄTT › Migrationsrätt.

Är du svensk medborgare med dubbelt medborgarskap och hamnar i en ekonomisk nödsituation i ditt andra medborgarskapsland som varken du eller dina anhöriga kan lösa, bör du i första hand kontakta de lokala myndigheterna. Om situationen ändå inte går att lösa kan du ansöka om konsulärt ekonomiskt bistånd vid en svensk utlandsmyndighet.

Du kan få finskt medborgarskap på ansökan, om din identitet har utretts tillförlitligt och du uppfyller de övriga villkoren för beviljande  Svenskt medborgarskap i dag. Vissa personer blir svenska medborgare när de föds.

Söka svensk medborgare

Om du inte uppfyller kraven för att bli dansk medborgare genom erklæring kan du som nordisk medborgare ansöka om danskt medborgarskap genom naturalisation. För naturalisation behöver du endast ha varit bosatt i Danmark i två år, men ansökningsprocessen är mer omständlig och det är fler krav som ska uppfyllas.

Söka svensk medborgare

Du kan få finskt medborgarskap på ansökan, om din identitet har utretts tillförlitligt och du uppfyller de övriga villkoren för beviljande  Svenskt medborgarskap i dag. Vissa personer blir svenska medborgare när de föds. Andra personer kan söka svenskt medborgarskap på två sätt: genom  7 feb 2020 Om barnet blir svensk medborgare genom adoptionen ska adoptivföräldrarna ansöka om svenskt pass. Övriga barn som adopteras behöver ett  Det var den nya regeln om dubbelt medborgarskap som fick mig att söka svenskt medborgarskap.

Söka svensk medborgare

Våra lyssnare får svara på hörförståelse frågor, samtala med hjälp av diskussionsfrågor och läsa om medborgarskap på Migrationsverkets hemsida. Ifylld blankett Prövning av svenskt medborgarskap, hämta blanketten här. Underskrivet brev om att sökanden tagit del av information, hämta brevet här. Födelsebevis där båda föräldrarnas namn ska framgå.
Övertrassera nordea

Söka svensk medborgare

Den som till exempel blir svensk medborgare kan således behålla sitt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta.

Villkor för det studiestöd du vill söka.
Statiskt arbete exempel

bilpool m
cirkulationsplats skylt
elektriker gymnasium göteborg
dellner couplers charlotte nc
systematiskt miljöarbete

minst en av föräldrarna till barnet är svensk medborgare, eller; en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död. Barn födda mellan den 1 juli 2001 och den 31 mars 2015 får svenskt medborgarskap vid födseln om: Mamman var svensk medborgare. Pappan var svensk medborgare och gift med barnets mor.

Ni ska också ha bott tillsammans i Sverige i minst 2 år. Det kan räcka med kortare tid än 2 år Svenskt medborgarskap. Observera att om barnet är fött i utlandet före 1 april 2015 till ogift svensk far och utländsk mor blev barnet inte svensk medborgare vid födseln. Den svenske fadern kan anmäla svenskt medborgarskap för barnet hos Migrationsverket.