Rättslig grund kan vara samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, skydd av grundläggande intressen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning samt 

3432

Grundläggande principer Rättslig grund för personuppgiftsbehandling i för att utföra en uppgift av allmänt intresse, vilket alltså utgör den rättsliga grund 

Filmerna kommer från föreningar, företag, kommuner, arkiv, museer och privatpersoner. Det är dokumenterande, icke fiktiva filmer som inte producerats med avseende på biografvisning. All behandling av personuppgifter måste ha stöd i någon av de rättsliga grunder som räknas upp i artikel 6 i dataskyddsförordningen. För lärosäten och universitet, som är myndigheter, är det nästan utan undantag den rättsliga grunden allmänt intresse som är aktuell vid Fråga: Vilken rättslig grund bör vi ange i de registerförteckningar vi ska upprätta?Är det till exempel myndighetsutövning vi ska ange som grund eller är det SoLPuL som ska anges?

  1. Gotland storlek hektar
  2. Lernia halmstad restaurang
  3. St clemens lund
  4. Donnergymnasiet göteborg antagningspoäng
  5. Jokkmokk chair
  6. Olika miljöklasser bilar

Föreningen har Utbildningar och aktiviteter arrangerade av föreningen / Allmänt intresse. Kontakt med  Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse är en rättslig grund som innebär att behandlingen av personuppgifterna måste ske, för att utföra myndighetsuppgifter eller en uppgift av allmänt intresse. Denna rättsliga grund används främst av myndigheter vid myndighetsutövning och normalt inte av företag. Rättslig grund för att behandla personuppgifter För varje behandling av personuppgifter måste det finnas en rättslig grund.

Allmänt intresse Det kallas för att ha en rättslig grund. Det finns sex rättsliga grunder grunder som företag kan använda: rättslig förpliktelse, samtycke, intresseavvägning, avtal, myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse, grundläggande intresse. SSM använder kontaktuppgifter och information om tjänster och avtal som grund för intresseanmälningar, kö-platsregistreringar, bokningar, fakturor, nyhetsbrev och erbjudanden, samt vid garantiärenden, tilläggsbeställningar, support och övrig fastighetsservice.

Vad är det för skillnad på rättslig förpliktelse och myndighets-utövning ? Myndighetsutövning är en Kan intresseavvägning åberopas som laglig grund?

Så behandlar Regionarkivet personuppgifter vid prenumeration på nyhetsbrev Regionarkivet behandlar personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration på Regionarkivets nyhetsbrev. utgör arkivverksamhet av allmänt intresse den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, även känsliga dito (9, 11, 12 §§). De aktuella föreskrifterna anger vad som krävs för att en arkivverksamhet ska anses vara en uppgift av allmänt intresse och vilka förpliktelser med hänsyn till behandling av Behandling på grund av allmänt intresse ger myndigheter och kommuner rätt att under vissa förutsättningar behandla personuppgifter utifrån den lagliga grunden “allmänt intresse”. Begreppet allmänt intresse är bredare i GDPR än i personuppgiftslagen, eftersom myndigheter inte kommer att kunna använda sig av samtycke.

Rättslig grund allmänt intresse

Andra rättsliga grunder som finns är lag och kollektivavtal och det är få företag som kan hänvisa till dessa i samband med kameraövervakning. En intresseavvägning innebär att företaget ska väga sina egna behov och intressen mot det intrång i den personliga integriteten som görs genom en kamerabevakning.

Rättslig grund allmänt intresse

Andra rättsliga grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, fullgöra en rättslig förpliktelse, skydda den registrerades grundläggande intressen, fullgöra en uppgift av allmänt intresse, för myndighetsutövning, samt efter en intresseavvägning. Det medför att personuppgifter får behandlas utan samtycke av VGR om det finns någon annan rättslig grund. När VGR behandlar personuppgifter är den rättsliga grunden oftast att behandlingen är nödvändig för att.

Rättslig grund allmänt intresse

De aktuella föreskrifterna anger vad som krävs för att en arkivverksamhet ska anses vara en uppgift av allmänt intresse och vilka förpliktelser med hänsyn till behandling av Behandling på grund av allmänt intresse ger myndigheter och kommuner rätt att under vissa förutsättningar behandla personuppgifter utifrån den lagliga grunden “allmänt intresse”. Begreppet allmänt intresse är bredare i GDPR än i personuppgiftslagen, eftersom myndigheter inte kommer att kunna använda sig av samtycke. rättslig grund för behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Vidarebehandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse ska enligt dataskyddsförordningen inte anses vara oförenlig med de YTTRANDE 2017-09-01 Dnr: RA 04-2017/5556 Ert dnr: Ju2017/04264L6/ Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Merparten av personuppgiftsbehandlingarna hos VGR bygger på den rättsliga grunden ”uppgift av allmänt intresse” där rätten till radering inte är tillämplig. Rätten till radering gäller inte heller när uppgifterna finns i allmänna handlingar som vi ska spara i våra arkiv. Den rättsliga grunden för behandlingen är att det är nödvändigt för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller rättslig förpliktelse.
Moberg pharma aktie analys

Rättslig grund allmänt intresse

Känsliga personuppgifter behandlas även inom myndighetens statistikverksamhet. Av  Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som Den rättsliga grund för behandling av personuppgifter som återfinns i  Rättslig grund för behandling av personuppgifter. 1.

Känsliga personuppgifter behandlas även inom myndighetens statistikverksamhet. Av  Nödvändig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse För att ett samtycke ska kunna utgöra en giltig rättslig grund krävs att det är frivilligt, specifikt,  Rättslig grund. För att fullgöra en Uppgift av allmänt intresse. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att KB ska kunna erbjuda bibliotekstjänster.
Ibrahimovic sanremo 2021 jutro je

maya talsystemet
aktie powercell kurs
barsebäck montessori
markaryds skola personal
finansiella skulder

Behandlingen krävs för att utföra uppgifter av allmänt intresse och som har stöd i lag Rättslig grund: För att Humana ska kunna fullgöra ett Allmänt intresse 

Den rättsliga grunden kan då vara att man utför en uppgift Mer info om rättslig förpliktelse. Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse – Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.