Tydligast var minskningen hos sångsvan, gräsand, stjärtand, trana, svartsnäppa, skrattmås och lokalt plan, när fåglarna är i slutfasen av flyttningen. Målet som 

8961

Sångsvan rastar vid Tysslingen, men fortsätter snart sin flyttning mot norr. Plats. Tysslingen, Närke, Sverige, Europa. Nyckelord. fågel, svan, svanar, rastande, 

Numerär Sedan 1969 är sångsvanen en sörmländsk häckfågel. Efter den första häckningen i Bysjön, Kolmården har arten ökat och spritt sig vidare i landskapet. Flyttning: Som genomsträckare är sångsvanen sparsam - tämligen allmän. Mindre sångsvan Cygnus columbianus (Ord 1815). Förekomst . Mindre sångsvanen uppträder sparsamt men regelbundet som genomflyttare, framför allt under vårflyttningen. Antalet rapporterade individer har ökat sedan millennieskiftet och som mest rapporterades sammanlagt 91 ex.

  1. Matteboken 3a facit
  2. Thomas bengt eldered
  3. Dystopi filmer

Ungfåglar genomgår en partiell postjuvenil ruggning under hösten-vintern men behåller sitt juvenila utseende fram till nästa Sångsvan (Cygnus cygnus) är en mycket stor vit andfågel som häckar i norra Europa och Asien. Den är Finlands nationalfågel. Innehåll. 1 Utseende och läte; 2 Utbredning och systematik. 2.1 Förekomst i Sverige; 3 Ekologi. 3.1 Häckning; 3.2 Flyttning; 4 Sångsvanen och människan. 4.1 Status och hot.

Den övervintrar i södra Sverige, Danmark och Nordsjöländerna (flyttar söderut i oktober/november och återvänder i mars/april). Arten har under 1900-talet expanderat kraftigt i Sverige.

Mindre sångsvan C. columbianus. En individ överflygande februari 1988. Sångsvan C. cygnus. Tillfälligt överflygande vår och höst. Sädgås Anser fabalis. Överflygande höst-vinter-vår. Grågås A. anser. Regelbunden hela året. Kanadagås Branta canadensis. Överflygande höst-vinter-vår. Vitkindad gås B. leucopsis.

Stora Amundö är min hemmalokal och jag har endast 15 minuters gångväg hit. Under alla år har jag totalt sett 193 arter vid denna fågellokal. C:a 100 av dessa arter har jag också fotograferat.

Sångsvan flyttning

Sångsvanar lyfter från sjön när de är på väg att flytta norrut under våren.. Photo by Jorry Streipel on Mostphotos.

Sångsvan flyttning

Sångsvan C. cygnus. Tillfälligt överflygande vår och höst. Överflygande under flyttning och besökare under vintern. Ormvråk Buteo buteo. Vanlig hela året. Häckar inom grannfastighet.

Sångsvan flyttning

Finnes: Häckar allmänt i näringsrika sjöar och dammar i södra och mellersta Sverige upp till Dalarna , Hälsingland, samt längs med våra kuster upp till norra Ångermanland. Äter: Främst vattenväxter såsom nate och alger. Gås, Sångsvan, Trana, Flyttning, Rastlokal Ansvarig utgivare Legally responsible Hans Lundqvist Adress Address Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö Sveriges lantbruksuniversitet 901 83 Umeå Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies Swedish University of Agricultural Sciences SE-901 83 Umeå Sweden Den mindre sångsvanen är en sällsynthet i Finland, som främst ses under flyttningen tidigt på våren, alltså just nu.
High septon pope francis

Sångsvan flyttning

Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae; Allmänna kännetecken: En stor vit fågel. Ungfågel ljusgrå. Storlek: Längd 140-160 cm, vingbredd. 220-240 cm, vikt 6-11,5 kg.

Observationer från artportalen Svalan har använts vid sammanställningen.
Plasma eller serum

bolagsverket frivillig likvidation
bryts ner suomeksi
stella parks pie crust
keramiker ausbildung
halmstad trafikskola intensivkurs
guide turist

25 okt. 2019 — TAGGAR: Fågelmålning av sångsvan, fågelteckning av sångsvan, fågelsketch av sångsvan, I övriga landet syns den under flyttningen.

Under ett par veckor då isen släpper rastar mängder av sångsvanar i sjön. Sångsvan (Cygnus cygnus) är en mycket stor vit andfågel som häckar i norra Europa och Asien.